Verschuift de Qups als je hem draagt, en verschilt hij daarin van andere protheses? Clary laat het zien in deze video.