Een van de meest gestelde vragen is of de Qups vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dat hangt van de verzekering af. Mammaprotheses zouden volgens de regels vergoed moeten worden vanuit de basiszorgverzekering. Dit gebeurt helaas nog niet zo vaak. Het vergoedingssysteem is nog teveel gericht op de traditionele silicone prothese. Er is nog weinig ruimte voor innovatie. Proudbreast zet zich er actief voor in om dit systeem te veranderen zodat jouw Qup(s) in de toekomst door de basiszorgverzekering vergoed worden. In dit artikel lees je hier meer over, geven we tips en delen we 3 dingen die jij kunt doen!

Tekst: Clary Scheres, Suzanne Kemps en Henriette Raap

Zo werkt de basiszorgverzekering nu

Het Zorginstituut dat namens de regering de regels vaststelt voor vergoedingen vanuit de basisverzekering is glashelder: Een verzekerde kan in aanmerking komen voor een standaard borstprothese voor uitwendige toepassing als sprake is bij een geheel of bijna geheel ontbrekende borstklier.’ Verzekeraars voeren deze wet uit en bepalen welke eisen ze aan leveranciers van borstprotheses stellen waar ze contracten mee afsluiten. Landelijk is hiervoor samen afgesproken dat men zich houdt aan de medische kwaliteitserkenning van zorgleveranciers door de SEMH. Zij bepalen dat borstprotheses aan medische eisen moeten voldoen, eisen die zijn gebaseerd op de traditionele silicone protheses en de verkoop via de mammacare speciaalzaken.

Onze stappen: vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

Met de Qups biedt ProudBreast een innovatief modieus alternatief dat juist ook in reguliere lingerie winkels en online verkrijgbaar is. Omdat de Qup géén medisch product is en ProudBreast juist bewust kiest vrouwen niet als patiënt te behandelen, voldoen wij niet aan de medische eisen van de SEMH. Dat wij in plaats van medische kwaliteit, kwaliteit van leven en comfort bieden, daar is nog geen ruimte voor in de huidige opzet. Het vergoedingssysteem moet hiervoor worden aangepast. Wij spreken met alle betrokken partijen over vergoeding van de Qup vanuit de basiszorgverzekering. Dit vergt een grote verandering en is het een kwestie van lange adem. Veel ziekenhuizen, therapeuten en ook de BVN steunen ons hierin. We houden onze volgers graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zo werkt de aanvullende verzekering nu

Uiteraard gaat de huidige opzet van aanvullende verzekeringen ervanuit dat borstprotheses in de basisverzekering vergoed worden. Er worden dus geen alternatieve protheses genoemd in de aanvullende pakketten. Maar er zijn wel mogelijkheden. Er zijn namelijk al wél aanvullende verzekeringen die op dit moment de Qups al vergoeden.

Ons onderzoek: huidige mogelijkheden bij aanvullende verzekeringen

Uit ons onderzoek blijkt dat VGZ de meeste opties biedt in de aanvullende verzekering. Zwemprotheses (en dus ook de zwemqup) vallen (net als protheses beha’s en badpakken) binnen het Aanvullend Beter en aanvullend Best pakket en dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet gecontracteerde aanbieders. Dit geldt ook voor United Consumers, een tussenpersoon van de VGZ. Daarnaast vergoeden Bewust BasisUnivé Zorg selectIZZ en Variant Bewust in hun aanvullende verzekering ook mamma protheses van niet gecontracteerde zorgaanbieders. Daarbij gaat het om een maximale vergoeding van 75%-80%. Andere grote verzekeraars zoals CZ, Zilveren Kruis, Menzis en FBTO bieden op dit moment geen vergoeding voor niet gecontracteerde aanbieders zoal ProudBreast.

Tip van Univé: zwemprotheses

Univé vergoed helaas géén zwemprotheses, maar gaf wél een interessante tip. Zwemprotheses zou je eventueel vanuit WMO vergoed kunnen krijgen. Daarvoor moet je contact opnemen met jouw gemeente.

Tips van fans, zij kregen Qups vergoed: 4 interessante verzekeraars

De afgelopen maand vroegen wij ook ons klantpanel om hun ervaring en  mening rondom verzekeraars. Slechts 5% kreeg de Qup vergoed. Ook hier staat VGZ staat bovenaan, in de aanvullende verzekering vergoeden zij de Qups. Daarnaast hebben ASR en IZZ ook in aanvullende pakketten vergoeding gegeven. De enige die in de basis verzekering Qups heeft vergoed is DSW.  Verder gaf 50% van de ondervraagden aan graag zelf over het te besteden budget te beschikken en 70% zou meer Qups gebruiken als ze vergoed werden. Wil jij ook graag je mening delen? Vul ook de enquete in.

Tip van Henriette Raap, expert op het gebied van geldzaken en verzekeringen: Overstappen kán!

27% van de ondervraagden gaf aan niet te kunnen switchen vanwege hun medische geschiedenis. Maar het idee dat je niet kunt overstappen is van vóór de basisverzekering. Tegenwoordig is elke verzekeraar verplicht je aan te nemen voor de basisverzekering en gelden er meestal ook geen voorwaarden voor de aanvullende verzekering. Soms geldt er wel een wachttijd voor een bepaalde vergoeding. Het onderzoeken of overstappen interessant is, is sowieso slim. Premies en aanvullende verzekeringen veranderen ieder jaar en ook jouw persoonlijke situatie kan veranderen.

Tip van Erna Vaags, eigenaar mamma care speciaalzaak: Vraag verwijzing door de huisarts

Verdraag je jouw standaard prothese niet? Krijg je rug of nekklachten? Vraag dan de huisarts om een schriftelijke aanbeveling voor de Qups. Dit is een verklaring waarin staat dat een standaard borstprothese voor jou geen optie is. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de gebruiksklaar verkrijgbare protheses niet voor jou mogelijk zijn: huidirritatie, gewicht, lidtekenirritatie, overgangsperikelen zoals opvliegers… Bespreek dit met je arts. Geef ook duidelijk aan dat je bewust kiest voor dit nieuwe alternatief op de markt, wetende dat het nog niet medisch gecertificeerd is. Dien de factuur samen met de aanbeveling in bij jouw verzekeraar. Mocht je het niet vergoed krijgen? Bewaar dan de bonnen voor de belasting.

3 dingen die jij kan doen: aanvragen en delen

Als wij in gesprek gaan met verzekeraars is het geweldig als ze zelf ook al gemerkt hebben dat vrouwen vergoeding van de Qups aanvragen. Jij kan op 3 manieren meewerken:

  1. Zet je netwerk in, wellicht heb je contacten bij verzekeraars? mail ons! Of praat erover bij ziekenhuizen en therapeuten. Deel je ervaringen en vertel wat een vergoeding voor jou kan betekenen.
  2. mail ons als je zonder vergoeding geen Qups kunt gebruiken. We gaan inventariseren of het de moeite waard is om zélf een fonds op te richten en dan kunnen we je op die manier verder helpen.
  3. Vraag vergoeding aan op persoonlijke titel. Ook als je de Qup niet vergoed krijgt werk je daardoor wél mee aan de veranderingen die nodig zijn. Gewoon door druk te zetten en te laten weten dat je dit belangrijk vindt. Heb je vragen hierover mail ons!

Gaaf als we zo sámen voor elkaar krijgen dat nieuwe alternatieven als de Qups voor iederéén toegankelijk zijn.