Uit de testen met het klantpanel is gebleken dat er voor de maten S en XS weinig tot geen vraag was naar extra gewicht, omdat deze Qups kleiner zijn zou het gewicht wat toegevoegd wordt ook weinig verschil maken.